ประวัติตลาดวโรรส-ตลาดต้นลำไย (กาดหลวง) เชียงใหม่

ประวัติตลาดวโรรส-ตลาดต้นลำไย (กาดหลวง) เชียงใหม่

เหลียวหลังแลหน้าตลาดวโรรส-ตลาดต้นลำไย
กาดนอกเวียงเชียงใหม่น่าจะก่อกำเนิดขึ้นราว ๑๕๐ ปีมาแล้ว เมื่อชาวบ้านในท้องถิ่นใกล้เคียงนำผลผลิตเข้ามาวางขาย


Leave a Reply

Your email address will not be published.